21/09/2012

Friday 21st September
Visiting
164598   KC-130T-30            USMC; Ranger 89 dep 11:25

Locals active
203      FR172                 R203
254      BN-2T                 P254
261      PC-9M                 F261
262      PC-9M                 F262
263      PC-9M                 F263
266      PC-9M                 F266
271      EC135                 E271
274      AW139                 AW274
276      AW139                 AW276
279      AW139                 AW279

20/09/2012

Thursday 20th September
Visiting
164598   KC-130T-30            US Marine Corps

Locals active
210      Cessna FR172          R210
254      BN-2T                 P254
256      EC135                 E256
262      PC-9M                 F262
263      PC-9M                 F263
264      PC-9M                 F265
271      EC135                 E271
276      AW139                 AW276V
277      AW139                 AW277
279      AW139                 AW279

19/09/2012

Wednesday 19th September
Visiting
164598   KC-130T-30            USMC; Ranger 89 arr 11:53

Locals
208      Cessna FR172          IRL208 (dep 12:00 to UK)
210      Cessna FR172          R210
254      BN-2T                 P254
256      EC135                 E256
264      PC-9M                 F264
279      AW139                 AW279

11/09/2012

Tuesday 11th September
Visiting
97-0101   UC-35A            US Army; Duke 55 (1300/1410) 

02/09/2012

Sunday 2nd September
Visiting
01-0015   C-40B             US Air Force SAM465 dep 10:00
166376    C-37B             US Navy      VV100  dep 10:56
166377    C-37B             US Navy      VV101  dep 10:23

01/09/2012

Saturday 1st September
Visiting
166376    C-37B             US Navy
166377    C-37B             US Navy
01-0015   C-40B             US Air Force